Граматична головоломка, яка залишалась нерозв’язаною протягом 2,5 тисяч років, нарешті була розгадана дослідником, чиє елегантне рішення ґрунтується на тлумаченні одного санскритського слова, повідомляє Vice.

Це дозволило розблокувати «мовну машину» – ранню версію того, що ми сьогодні називаємо алгоритмом, — розроблену давньоіндійським мовознавцем Паніні, та адаптувати його впливову роботу в програмне забезпечення для генерування граматично правильних санскритських фраз.

Ріші Раджпопат, дослідник санскриту, розгадав цю загадку під час захисту докторської дисертації в Кембридзькому університеті.

У дисертації Раджпопата викладено його розв’язання проблеми, закладеної в шедеврі Паніні – Aṣṭādhyāyī («Аштадх’яї»), який є граматичним посібником з санскриту, однієї з найвпливовіших мов в історії.

У цьому тексті Паніні розробив систему, яка може генерувати граматично правильні санскритські слова і фрази з їх складових частин, таких як основні слова і суфікси. Паніні обмежив цей алгоритм 4 тисячами граматичних правил, що стосуються основ механіки санскриту. Систематичний характер Aṣṭādhyāyī подібний до підходу, який використовується в сучасних мовах програмування.

Aṣṭādhyāyī є видатним досягненням, але вчені протягом століть намагалися вирішити конфлікти, які виникають, коли два правила Паніні суперечать одне одному.

Паніні передбачив цю проблему і включив у свою працю сутру (правило) під назвою «1.4.2», у якому говориться: «Vipratiṣedhe paraṁ kāryam». Центральне слово «paraṁ» приблизно означає «те, що йде після». Ця настанова довгий час тлумачилась так, що у випадку конфлікту правил перевагу має те, яке стоїть пізніше в послідовності, записаній в Aṣṭādhyāyī

Однак така точка зору часто призводить до граматично неправильних результатів, і ця проблема дратувала дослідників протягом тривалого часу.

У своїй дисертації Раджпопат стверджував, що правило, позначене як «1.4.2», поколіннями читалося неправильно через плутанину в тлумаченні слова «paraṁ». Він вважає, що це слово пропонує бічний опис слова або фрази, яка читається зліва направо; отже, «той, що йде після» стосується слова «праворуч».

У цій набагато простішій структурі конфлікти правил повинні сприяти тому правилу, яке застосовується до слова «праворуч», на противагу правилу, яке зустрічається пізніше в ширшому порядку Aṣṭādhyāyī. Це рішення майже завжди призводить до граматично правильних санскритських фраз, що дозволяє припустити, що саме це, можливо, і було початковим наміром Паніні, коли він писав правило «1.4.2».

Завдяки цьому відкриттю знаменита «мовна машина» Паніні може бути перетворена на програмне забезпечення, яке може генерувати мільйони граматично правильних санскритських фраз.