Європейський наглядовий орган із захисту даних (EDPS) наказав Європолу, правоохоронній організації Європейського Союзу, видалити величезний масив персональних даних, зібраних поліційними агентствами у країнах-членах ЄС за останні шість років.

EDPS дав Європолу один рік на перевірку своїх баз даних та видалення будь-якої інформації, яка не може бути пов’язана з поточними кримінальними розслідуваннями чи доведеними злочинами. Нагадаємо, кілька днів тому цей самий наглядовий орган наклав санкції на Європейський парламент.

Загальний обсяг даних, що зберігаються в системах Європолу, становить близько 4 петабайт даних, згідно зі звітом газети The Guardian. Цей обсяг дорівнює сотням мільярдів сторінок тексту, а інформація включає дані щонайменше чверті мільйона громадян ЄС, які так чи інакше були пов’язані з минулими або поточними кримінальними розслідуваннями.

Багато цих розслідувань так і не було завершено, затрималися у часі або просто не зібрали достатньо доказів для підтвердження злочинів. Дані були отримані у зв’язку з кримінальними розслідуваннями, проведеними національними поліційними органами в країнах ЄС, а потім передані до Європолу та заархівовані.

У тексті свого рішення EDPS посилається на результати первинного розслідування поводження Європолу з конфіденційними даними у 2019 році та робить висновок, що Європол зберігав особисті дані підозрюваних без адекватної перевірки того, чи було виправдано стеження за відповідними особами.

Через рік EDPS направив Європолу попередження за недотримання правил обробки даних та ризик того, що жителі ЄС можуть бути неправомірно пов’язані зі злочинною діяльністю.